Dividendų išmokėjimas kartais ne tik išderina piniginius srautus, bet ir padaro neigiamą įtaką įmonės finansams.

Pelno paskirstymas

Visi juridiniai asmenys, per 4 mėnesius (mažosios bendrijos per 3 mėnesius) nuo finansinių metų pabaigos, turi pasitvirtinti praėjusių metų metines finansines ataskaitas. Tvirtindami finansines ataskaitas visuotinio akcininkų susirinkimo metu (mažosios bendrijos narių susirinkimo metu), turi nuspręsti dėl uždirbto pelno (nuostolių), paskirstymo. Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) gali būti perkeliamas į kitus finansinius metus arba visa ar dalis pelno, paskirta dividendams išmokėti.

Nevertinant teigiamų dividendų išmokėjimo akcininkams aspektų, gali būti neigiamos pasėkmės iš kredito įstaigų, ypač jeigu įmonė pakankamai jauna ir išsiima visą uždirbtą pelną, arba turi pakankamai prisiimtų įsipareigojimų, ko pasekoje gali būti apribotos dividendų išsimokėjimo galimybės. Taip pat ir draudimo kompanijų neigiamas vertinimas, kuomet reikalingi didesni laidavimų limitai ar kitos garantijos.

Piniginiai srautai

Dividendai turi būti išmokami per 1 mėnesį, nuo jų paskyrimo. O tai reiškia, kad negali būti mokami tik  tuomet, kada įmonė turės tam lėšų. Įmonė privalės tam rasti reikalingą lėšų dalį. Dividendų ir su jais susijusių mokesčių sumokėjimas atliekamas iš įmonės sąskaitoje esančių lėšų. Įmonei prognozuojant piniginius srautus ir iš anksto numačius tam reikalingas lėšas, su didesniais nepatogumais įmonės nesusiduria. Tačiau įmonės kurios nesiplanuoja arba paprasčiausiai neturi laisvų lėšų, bet dividendai vis tiek paskiriami, gali susidurti su sunkumais ateityje savalaikiai vykdyti įsipareigojimus savo klientams. Praėjusiais metais uždirbtas grynasis pelnas dar neparodo arba nebūtinai sutampa su įmonės galimybėmis uždirbtą pelną išsimokėti. Ką dažnu atveju daro tokios įmonės? Ima paskolą, atsidaro kredito liniją, faktoringuojasi ir pan. t.y. prisiima papildomų finansinių įsipareigojimų ateičiai. Kaip išvengti pinigų trūkumo įmonėje, jau anksčiau rašiau savo straipsnyje

Finansiniai rodikliai

Su dividendų paskirimu ir išmokėjimu nukenčia ir įmonės finansiniai rodikliai. Visi šie rodikliai svarbūs vertinant įmonės galimybes skolintis, jos patikimumą ir gebėjimą vykdyti savo įsipareigojimus ateityje. Pagrindinė įtaka šiems veiklos efektyvumo ir mokumo rodikliams:

  • Likvidumo rodikliai. Parodo įmonės gebėjimą vykdyti trumpalaikius įsipareigojimus.  Po dividendų išmokėjimo, mažėja likutis įmonės sąskaitoje, o tai reiškia ir trumpalaikis turtas balanso straipsnyje. Taip daroma neigiama įtaka įmonės einamojo ir kritinio likvidumo rodikliams. Kuo rodiklis mažesnis, tuo įmonė laikoma mažiau patikima.
  • Įsiskolinimo koeficientas. Parodo kokia įmonės turto dalis finansuojama iš skolų. Kuo labiau mažėja turto dalis ir auga įsipareigojimai, tuo labiau auga įsiskolinimo koeficientas. Kredito įstaigos vertina žemą šio rodiklio reikšmę.
  • Skolos ir nuosavybės santykis. Sumažėjus nuosavam kapitalui, o skolų santykiui išlikus tokiam pačiam, blogėja skolos ir nuosavybės santykio rodiklis. Dar labiau situacija blogėja, kuomet dividendų išmokėjimui paimama paskola ar atsiranda kiti įsipareigojimai, taip išauginant įsipareigojimų sumą prieš sumažėjusį nuosavą kapitalą.

Išeitis

Galima išvengti neigiamų pasėkmių įmonės finansams, laikantis kelių paprastų taisyklių:

  • Planuotis piniginius srautus, iš anksto numatyti dividendų finansavimo poreikius;
  • Planuojant dividendų dydį pasverti įmonės galimybes juos išmokėti ir galbūt apsiriboti mažesne paskirstomo pelno dalimi;
  • Jeigu įmonė pakankamai jauna, kelti nepaskirstytą pelną į ateinačius finansinius metus taip auginant įmonės vertę, bei pasitikėjimą akcininkais;
  • Įsivertinti ir pasimodeliuoti kokią įtaką įmonės finansiniams rodikliams padarys konkreti dividendams paskirta suma ir jeigu nėra kažkokių reikalavimų iš akcininkų pusės, sutarti dėl  mažesnės sumos. Kartais net ir nedaug pakoregavus paskirstomą sumą (ypač jeigu įmonės apimtys nėra didelės), gali nenukentėti pagrindiniai įmonės finansiniai rodikliai;
  • Nuolatos stebėti įmonės finansinius rodiklius, turėti sukauptą tam tikrą rezervą, kad vieno ar kito balansinio straipsnio sumažėjimas, reikšmingai nepablogintų finansinių rodiklių.

Nori sužinoti kokį tavo įmonė turi rezervą ar kiek sau gali leisti skirstydama pelną arba investuodama į ilgalaikį turtą, registruokis konsultacijai.