Privatumo politika

MB FINMEKA

MB „Finmeka“ (toliau – „mes“ arba „Duomenų valdytojas“) yra šios interneto svetainės valdytojas. Toliau pateikiame informaciją apie tai, kaip mes savo veikloje tvarkome jūsų asmens duomenis.

Teikdami buhalterinės apskaitos paslaugas veikiame kaip Duomenų tvarkytojas vadovaudamiesi Duomenų valdytojo dokumentais įformintais nurodymais. Duomenų valdytojų pirminiai nurodymai dėl duomenų tvarkymo dalyko ir trukmės, duomenų tvarkymo pobūdžio ir tikslo, Asmens duomenų rūšies ir duomenų subjektų kategorijų nustatyti Asmens duomenų tvarkymo sutartyse, sudarytose tarp Duomenų valdytojų ir MB „Finmeka“

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas
Asmens duomenys yra tvarkomi siekiant šių tikslų:

 • Buhalterinės apskaitos paslaugų ir kitų susijusių paslaugų teikimas.
 • Jūsų prašymu teikti informaciją susijusią su paslaugų teikimu.
 • Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį bei paslaugas.
 • Ginti savo interesus teisme ar kitoje institucijoje.
 • Įmonės vidinio administravimo vykdymas.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis vienu arba keliais teisėto tvarkymo pagrindais:

 • Teisės aktų reikalavimų vykdymas.
 • Sutarties su jumis vykdymas.
 • Teisėti mūsų interesai, nebent jūsų privatūs interesai yra viršesni.
 • Tam tikrais atvejais, jūsų sutikimas.


Jūsų asmens duomenų apsauga

Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio/paslaugų teikimo tikslais. Vis dėlto, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpis
Jūsų asmens duomenis saugosime  tol, kol galios tarpusavio bendradarbiavimo sutartis. Pasibaigus tarpusavio bendradarbiavimo sutarčiai, mes ištrinsime jūsų asmens duomenis, išskyrus, kai teisės aktai įpareigoja mus saugoti informaciją mokestiniais tikslais arba duomenys gali būti reikalingi ikiteisminiam tyrimui atlikti, tačiau laikotarpis nebus ilgesnis negu 10 metų. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami neatkuriamai.

Jūsų teisės
Jūs turite:

 • Teisę susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi.
 • Reikalauti koreguoti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis.
 • Tam tikrais atvejais, teisę reikalauti sunaikinti savo duomenis.
 • Tam tikrais atvejais, teisę reikalauti, apriboti asmens duomenų tvarkymą.
 • Tam tikrais atvejais, teisę į duomenų perkėlimą; teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai tai daroma remiantis Jūsų sutikimu arba teisėtu mūsų interesu.
 • Jūs taip pat galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, kad Jūsų teisės buvo pažeistos.

 

Mūsų rekvizitai:
MB „FINMEKA“
Įmonės kodas: 305570046
Adresas: J. Jablonskio g. 16
LT-78162 Šiauliai
Telefonas: +37069991099
El. paštas: info@finmeka.lt .

 

Finmeka

MB FINMEKA | © 2019 - 2023 Visos teisės saugomos | V2.0