Pridėtinės vertės mokestis (PVM) Lietuvoje yra vienas iš svarbiausių ir dažniausiai taikomų mokesčių, reguliuojamų PVM įstatymu. Šis straipsnis skirtas išsamiai aptarti, kaip įmonės, neturinčios PVM mokėtojo statuso, vis tiek susiduria su PVM mokėjimo ir ataskaitų teikimo prievolėmis.

Kas yra PVM mokėtojas?

PVM mokėtojas yra įmonė ar fizinis asmuo, kuris registruotas kaip PVM mokėtojas Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (VMI) ir turi PVM kodą LTxxxxxxxxxxxx. Registruotis privaloma, kai paskutinių 12 mėnesių apyvarta viršija 45 000 eurų ribą. Registruoti galima ir savanoriškai, net nepasiekus minėtos sumos. Konsultacija – ar verta tapti PVM mokėtoju.

PVM mokėjimo prievolės nors nesate PVM mokėtojas

Paslaugų įsigijimas iš užsienio

Vienas iš dažniausių atvejų, kai ne PVM mokėtojai susiduria su PVM apskaita ir mokėjimu, yra paslaugų įsigijimas iš užsienio tiekėjų. Pavyzdžiui, jei įmonė iš ES ar trečiosios šalies įsigyja paslaugas, kurios teikiamos Lietuvoje, PVM mokėjimo prievolė kyla pirkėjui, nepaisant to, ar įmonė turi PVM mokėtojo statusą.

„Reverse charge“ mechanizmas

Kai užsienio tiekėjas netaiko PVM mokesčio ir sąskaitoje nurodo „reverse charge“, tai reiškia, kad PVM apskaityti ir sumokėti tenka pirkėjui Lietuvoje. Tokiu atveju įmonė, neturinti PVM mokėtojo statuso, turi apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti PVM už šias paslaugas.

Prekių importas

Importuojant prekes iš trečiųjų šalių, nepriklausomai nuo PVM mokėtojo statuso, importo metu taikomas PVM. Šis mokestis mokamas muitinėje arba naudojant muitinės tarpininko paslaugas. Importuotos prekės vertė, įskaitant muitą ir kitas importo išlaidas, tampa PVM apmokestinamosios bazės dalimi.

Elektroninės paslaugos iš trečiųjų šalių

Daug užsienio kompanijų, teikiančių elektronines paslaugas, tokių kaip Etsy, Meta ADS, Google ADS, Bolt, Zoom ir tt, klientams ES, neapmokestina paslaugų PVM. Tokiu atveju, įsigyjant šias paslaugas, ne PVM mokėtojas tampa atsakingas už PVM apskaitymą, deklaravimą ir sumokėjimą Lietuvoje.

PVM deklaracijos teikimas

Ne PVM mokėtojai, įsigiję paslaugas ar prekes su “reverse charge” ar su nuliniu PVM tarifu, turi pildyti ir teikti PVM apyskaitą FR0608. Ši apyskaita teikiama VMI nustatyta tvarka ir terminais, nepaisant to, kad įmonė neįregistruota kaip PVM mokėtojas. Deklaracijoje turi būti nurodyta įsigytų paslaugų ar prekių vertė ir priskaičiuotas PVM.

Administracinė našta

Ne PVM mokėtojams, susiduriantiems su PVM mokėjimo prievolėmis, gali kilti papildomos administracinės naštos: reikia teisingai apskaičiuoti PVM, užpildyti PVM apyskaitą, sekti atnaujinimus mokesčių įstatymuose. Be to, klaidos mokesčių deklaravime gali sukelti baudas ir papildomas išlaidas.

Išvada

Nors įmonės, neturinčios PVM mokėtojo statuso, gali atrodyti esančios “laisvos” nuo PVM mokėjimo prievolių, praktikoje jos susiduria su įvairiais atvejais, kai šios prievolės vis dėlto atsiranda. Svarbu žinoti ir suprasti šias situacijas, kad būtų išvengta netikėtų mokesčių naštų ir galimų teisinių problemų.