Nuo 2023 rugpjūčio 1 dienos, įsigalioja atnaujinti Vyriausybės nutarimai, kurie atneša svarbius dienpinigių sistemos pakeitimus. Paskelbta, kad dienpinigių suma, skiriama darbuotojams per komandiruotes šalies viduje, padidės beveik dvigubai – nuo 15 eurų iki 28 eurų. Vis dėlto, išlieka nuostata, jog šis padidėjimas taikomas tik toms komandiruotėms, kurios viršija vieną darbo dieną. Be to, nuo birželio 30 dienos jau veikia papildomi taisyklių pakeitimai, detalizuojantys dienpinigių skyrimą darbuotojams, dirbantiems užsienyje, kaip nurodoma oficialiame pranešime spaudai.


Lietuvoje įsigalioja atnaujintos dienpinigių mokėjimo taisyklės, kurios neabejotinai turės didelės įtakos tiek įmonių, tiek jų darbuotojų komandiruotės išlaidų tvarkymui. Šie pokyčiai atspindi Vyriausybės pastangas prisitaikyti prie ekonominės aplinkos ir infliacijos padarinių, taip pat siekį užtikrinti, kad darbuotojų išlaidos komandiruočių metu būtų kompensuojamos teisingai ir adekvačiai.


Nuo šiol, pagal naujai priimtus reglamentus, maksimalus dienpinigių dydis Lietuvoje vykstančioms komandiruotėms išauga iki 28 eurų per dieną – tai ženklus šuolis nuo ankstesnių 15 eurų. Šis padidinimas yra laikomas svarbiu žingsniu, atsižvelgiant į pastarųjų metų ekonominę situaciją ir kylančias gyvenimo išlaidas.


Šios permainos taip pat leidžia įmonių vadovams individualiai pritaikyti dienpinigių dydžius, atsižvelgiant į kiekvienos komandiruotės specifiką ir darbuotojų poreikius. Vis dėlto, svarbu paminėti, kad mokamos sumos negali būti mažesnės nei pusė Vyriausybės nustatyto maksimalaus dydžio, tai užtikrina darbuotojų finansinę apsaugą ir vienodas sąlygas visiems.


Išsamios taisyklės ir normos dėl dienpinigių mokėjimo yra nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarime Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“. Šis dokumentas yra komandiruotės išlaidų tvarkymo pagrindas, suteikiantis aiškias gaires dėl dienpinigių skyrimo ir mokėjimo procedūrų.


Atnaujintos taisyklės atveria naujas galimybes tiek įmonėms, tiek darbuotojams, užtikrinant, kad komandiruotės išlaidų kompensavimas būtų atliktas teisingai ir efektyviai. Tai yra žingsnis į priekį siekiant skaidresnio ir teisingesnio finansinio atsiskaitymo už darbuotojų komandiruotes, skatinant įmones investuoti į savo žmonių gerovę ir produktyvumą.