Tavo verslo pradžia

Dažnas žmogus dar prieš pradėdamas formalius žingsnius naujos įmonės steigimui ima galvoti apie būsimo verslo pavadinimą. Vis dėlto, svarbu nepamiršti, kad registruojamiems pavadinimams galioja teisės aktai, kurie reglamentuoja pavadinimų sudarymo bei naudojimo tvarką.

Tikriausiai esate girdėję, jog naujai kuriamo verslo pavadinimas negali sutapti su jau įregistruotu prekės ženklu ar įmonės pavadinimu. Negana to, Jūsų rezervuotą naujai kuriamos įmonės pavadinimą privalo peržiūrėti ir patvirtinti Valstybinė lietuvių kalbos komisija.

Registruodami verslą Lietuvoje privalome atsižvelgti ir į kitose Europos Sąjungos šalyse veikiančių kompanijų prekės ženklus. Pavadinimas privalo būti pakankamai unikalus, kad nebūtų lengvai supainiojamas ar klaidinančiai panašus į kitų verslų naudojamus pavadinimus.

Dėl to, renkantis pavadinimą pasitarnauja keletas duomenų bazių, kurios leidžia nesunkiai patikrinti sąrašus aktyvių, Lietuvoje veikiančių verslų pavadinimus, Europos Sąjungos teritorijoje saugomų prekės ženklų sąrašus bei galiojimo laiką.

Prieš pateikiant prašymą rezervuoti sugalvotą įmonės pavadinimą pravartu patiems pasidomėti, ar nebus kliūčių sugalvoto pavadinimo įregistravimui, kadangi pavadinimo rezervavimas registrų centre yra mokama paslauga, o prašymo nagrinėjimas paprastai užtrunka bent vieną darbo dieną.

Registruotų pavadinimų paiešką šiek tiek apsunkina tai, jog nėra vienos, unifikuotos duomenų bazės, kurioje būtų prieinama visa išsami informacija. Vietoje to, turime keletą atskirų jurisdikcijų, kurių duomenis galime peržiūrėti įvairiose interneto svetainėse.

#1 Idėja

Daugelis idėjų yra pasmerktos žlugti vien tik dėl to, jog neatitinka rinkos poreikių. Jei ketinate kurti verslą, būtinai atlikite rinkos analizę ir išsiaiškinkite, ar tikrai yra poreikis Jūsų kuriamam produktui ar paslaugai.

#2 Verslo planas

Joks verslas neprasideda be verslo plano! Jame turi būti detaliai aprašyta, kokios išlaidos galimos pirmaisiais verslo gyvavimo metais, kokia verslo vizija po vienerių metų, kelių, penkerių ir pan.

#3 Pradinis kapitalas

Jūsų būsimam verslui, būtina pagalvoti iš kur bus imamos lėšos verslui. Puiku, jei patys turite susitaupę pinigų nuosavam verslui pradėti, bet ką daryti tuomet, kai noras labai didelis, tačiau…?

#4 Komanda

Suburkite savo verslo komandą, raskite tinkamus darbuotojus. Turtingi ir įtakingi verslininkai sako, jog jų verslas nebūtų įgavęs pagreičio be nuostabių darbuotojų.

#5 Finansinė apskaita

Reikia nepamiršti, jog sukūrus verslą esate atsakingi ir už tai, kad laiku būtų sumokėti mokesčiai, tvarkoma buhalterija, laiku užpildytos įvairios mokesčių deklaracijos.

#6 Marketingas/Reklama

Jūsų verslo sėkmė priklausys ne 100% nuo to, kaip gerai išmanote savo veiklos specifiką, bet ir nuo to, kaip sėkmingai sugebate tvarkyti marketingo/reklamos ir pardavimų reikalus.

Kokią juridinę formą pasirinkti?

Mažoji Bendrija (MB)Uždaroji Akcinė Bendrovė (UAB)Individuali Įmonė (IĮ)
Dalyvių skaičius:Nuo 1 iki 10 narių (tik fiziniai asmenys)Nuo 1 (skaičius neribojamas)1 savininkas (fizinis asmuo)
Minimalaus kapitalo dydis:Nėra nustatytas, gali ir piniginis įnašas, ir materialus įnašas2 500€Nėra
Atsakomybė:Ribota civilinė atsakomybė (įmonė atsako tik savo turimu turtu)Ribota civilinė atsakomybė (įmonė atsako tik savo turimu turtu)Neribota civilinė atsakomybė (savininkas atsako visu savo nuosavu turtu)
Sprendimo priėmimo (balsavimo) principas:1 narys – 1 balsas, tačiau, kai MB turi vadovą, nuostatuose gali būti nustatyta kitaipJei visos UAB akcijos, suteikiančios balsavimo teisę, yra vienodos nominalios vertės, kiekviena akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsąSprendimus priima savininkas
Apskaita:Neprivalomas buhalteris (buhalteriją gali tvarkyti ir MB nariai pagal 38 VAS)Privalomas buhalteris arba sutartis su buhalterinę apskaitą vykdančia įmoneNeprivalomas buhalteris
Pelno paskirstymasMB dalyviai galėtų paskirstyti pelną tiek už MB finansinius metus, tiek už trumpesnį nei finansiniai metai laikotarpįPatvirtinęs metinių finansinių ataskaitų rinkinius, eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi paskirstyti paskirstytinąjį bendrovės pelną (nuostolius).Visas individualios įmonės pelnas paskiriamas savininkui

Apie mokesčius trumpai

Dividendai

Vienas iš būdų paskirstyti pelną, yra išsimokėti dividendus. Dividendai apmokestinami 15% GPM tarifu.

Darbo užmokestis (DU) 2020 metams

 • MMA darbo užmokestis 607 eur prieš mokesčius;
 • MMA valandinis DU 3,72 eur prieš mokesčius;
 • MMA gali būti mokamas tik nekvalifikuotam darbuotojui;

Jeigu darbuotojas dirba ne pilną etatą ir jo atlyginimas mažesnis negu MMA, darbdaviui Sodros įmokas teks mokėti nuo pilno MMA (Sodros „grindys“***).

***Sodros „grindys“ netaikomos, jeigu darbuotojas dirba keliose darbovietėse arba jo amžius yra iki 24 metų (arba gauna senatvės pensiją).

Dovanos darbuotojams neapmokestinamos, jeigu jų suma per kalendorinius metus neviršijo 200 eur. Viršijanti dalis apsimokestinama GPM ir Sodros įmokomis. Jeigu dovana piniginė – Sodros mokesčiais apmokestinama nuo pirmo euro.

PVM

Lietuvoje tarifas: 21%

 • Jeigu pajamos per 12 slenkančių kalendorinių mėnesių viršija 45000 EUR ribą, privaloma registruotis PVM mokėtoju.
 • Jeigu prekių pirkimas iš ES (PVM mokėtojų) praėjusiais kalendoriniais metais viršijo 14 000 eurų arba einamaisiais kalendoriniais metais numatoma šią ribą viršyti, privaloma registruotis PVM mokėtoju. Stebėti ribą privalo įmonės vadovas.
 • Jeigu akcininkas (narys) turi kitose įmonėse 50% Ir daugiau akcijų (dalių, pajų), pajamų ir pirkimų iš ES ribas už paskutinius 12 mėnesių, turi sumuoti abiejų įmonių (pajamas sumuoti reikia ir akcininko, kaip fizinio asmens, jei akcininkas vykdo veiklą kaip fizinis asmuo).

Reikalavimai norint tapti PVM mokėtoju – parsisiųsti

Reprezentacija

 • 50 proc. leidžiamos įmonės sąnaudos (PVM atskaitomas) ir 50% neleidžiami atskaitymai (PVM neatskaitomas);
 • Reprezentacijos 50% leidžiamų sąnaudų negali viršyti 2% apmokestinamų pajamų per ataskaitinius metus.

Pelno Mokestis

Tarifas: 5% (0% pirmais veiklos metais*) arba 15%

5% tarifui reikia atitikti tris (visus) kriterijus gruodžio 31 dienai:

 • Pardavimo pajamos per metus neviršija 300 000 eur;
 • Vidutinis darbuotojų skaičius neviršija 10;
 • Kontroliuojantis akcininkas (narys) arba akcininkai (nariai) kartu nevaldo kitose įmonėse daugiau kaip 50% akcijų (pajų, dalių) ir neturi IĮ**.

*Pirmaisiai mokestiniai metais įmonės gali taikyti 0% pelno mokesčio tarifą, jeigu atitinka tam tikras sąlygas. Plačiau: VMI

**Nuo 2019 01 01 jeigu akcininkas (narys) valdo kitoje įmonėje daugiau kaip 50% akcijų tai sumuojamos abiejų įmonių du pirmieji kriterijai ir jeigu neviršija galima taikyti abiejose įmonėse 5% tarifą.

Dienpinigiai / Komandiruotės

 • Neapmokestinami, jeigu darbuotojo alga yra ne mažesnė negu 1001,55  eur  prieš mokesčius

(MMA x koeficientas 1,65).

Jeigu alga yra mažesnė negu 1001,55 eur prieš mokesčius, dienpinigių dalis, viršijanti 50% darbo sutartyje nurodytos algos, yra apmokestinama Sodros įmokomis ir GPM (kaip atlyginimas).

 • Dienpinigių normą galima mažinti, bet ne daugiau kaip iki 50% Dienpinigių normos mažinimas turi būti aprašytas darbo sutartyje.
 • Dienpinigius priskaičiuoti ir mokėti privaloma. Dienpinigių atsisakyti gali tik įmonės vadovas.
 • Sąskaitos už komandiruotėje patirtas išlaidas gali būti išrašytos ir komandiruojamo asmens vardu.

MB FINMEKA | © 2019 - 2023 Visos teisės saugomos | V2.0