Nuo 2020-11-19 mažosios bendrijos narys turi teisę su savo įmone sudaryti ne tik paslaugų sutartį dėl vadovavimo, bet ir kitas sutartis dėl paslaugų ir darbų atlikimo, taip pat nuomos, panaudos ar paskolos teikimo. Draudžiama sudaryti tik darbo sutartį. Per metus MB narys mažajai bendrijai gali suteikti iki 100 000 Eur vertės tokių paslaugų. 

Draudimas sudaryti paslaugų ar darbų atlikimo sutartis su mažąja bendrija buvo taikomas nuo 2012 metų. Formaliai buvo draudžiama net nuomoti turtą savo MB ar skolinti pinigus, tačiau šis draudimas būdavo apeinamas, sudarant turto naudojimo be atlygio ar beprocenčių paskolų sutartis.

Nuo 2020-11-19 įsigalioja MBĮ 7 straipsnio pakeitimas, leidžiantis su savo MB sudaryti įvairias paslaugų ir darbų atlikimo sutartis, išskyrus darbo sutartis, tačiau bus ribojama tokių paslaugų vertė:

„Bendra pagal mažosios bendrijos nario su mažąja bendrija sudarytas civilines sutartis suteiktų paslaugų ir darbų suma negali viršyti šimto tūkstančių eurų per kalendorinius metus. Viršijanti nustatytą dydį suma yra laikoma mažosios bendrijos pelno paskirstymu arba lėšomis, skirtomis mažosios bendrijos narių asmeniniams poreikiams.“

Į šią 100 000 Eur suma reikės įtraukti visas per kalendorinius metus MB nario savo įmonei suteiktas paslaugas, įskaitant ir atlyginimą už vadovavimą mažajai bendrijai, t. y. turėtų būti sumuojama bendra per kalendorinius metus suteiktų paslaugų ir atliktų darbų vertė, neatsižvelgiant į išmokėtas sumas.